FAQ

PERQUÈ S'HA ESCOLLIT AQUEST SISTEMA?

D’una banda, analitzant l’experiència catalana en el terreny de la recollida selectiva, s’observa que un 90% dels 50 primers municipis que més reciclen a Catalunya, disposen del sistema de recollida Porta a Porta, un fet força determinant.
D’altra banda, mentre que els sistemes d’aportació amb contenidors no ens permeten superar el 40% de recollida selectiva, el PaP té percentatges que superen fins i tot el 80%; i a més a més, cal tenir en compte que el 90% dels residus que generem es poden reciclar si els separem correctament.

QUINS AVANTATGES TÉ PER MI EL PORTA A PORTA?

A banda dels avantatges mediambientals, també deixem enrere els punts d’abocament incontrolats de mobles i trastos vells, desbordaments i males olors que ens trobem molt sovint en les àrees amb contenidors. Amb el Porta a Porta aconseguim uns carrers més nets, guanyar espai i eliminar elements de la via pública. A més, té la comoditat de deixar els residus a la porta de casa i no haver de desplaçar-nos fins als contenidors. En tercer lloc, és un sistema que evita la pujada de la taxa d’escombraries. L’Agència de Residus penalitza amb un cànon cada tona de residus que portem a l’abocador i l’apuja cada any. A més, per cada tona de residus que recollim ben separats es reben uns ingressos que permeten compensar els costos de recollida. Si mantinguéssim el sistema de recollida amb contenidor, amb les tones que portem actualment a l’abocador la taxa hauria d’anar pujant per poder compensar l’increment del cànon. El fet de reduir la resta i incrementar la recollida selectiva, que també vol dir incrementar els ingressos, podria permetre congelar la taxa i fins i tot, si els resultats superen el 70%, rebaixar-la.

QUE PASSA SI NO HO FAIG BÉ?

Inicialment, els operaris del servei no recolliran la bossa i enganxaran un adhesiu on es determinarà perquè aquell cubell no ha estat recollit, ja sigui perquè no s’ha separat correctament els residus del seu interior, hi ha hagut una confusió amb el dia de recollida i s’ha tret una fracció que no toca, s’ha tret la bossa sense el cubell... Si aquestes accions es produeixen reiteradament en un mateix habitatge i/o establiment comercial, un educador ambiental del servei visitarà l’usuari corresponent per tal d’analitzar la situació, i ajudar a millorar la seva conducta.

Si marxo de vacances, que faig?

Pots portar les teves deixalles a la microdeixalleria.

ELS ANIMALS PODRAN OBRIR I MALMETRE LES BOSSES, ESCAMPANT ELS RESIDUS PEL CARRER?

No, els cubells disposen d’un sistema de tancament i bloqueig perquè els animals no els puguin obrir.

QUÈ PASSA S’HI PERDO, EM ROBEN O EM TRENQUEN EL CUBELL?

Podràs trucar al 973 110 121 i els educadors ambientals t’informaran de com aconseguir un nou cubell.

QUÈ PASSARÀ EN ELS EDIFICIS AMB MOLTS HABITATGES?

En els municipis que disposen de blocs de pisos s’ha estudiat cada cas, per definir quina és la millor manera d’aportació dels cubells.

QUÈ FAIG SI SE M’ACABEN LES BOSSES COMPOSTABLES?

Pots passar per l’oficina del Porta a Porta i et donarem un altre paquet. Cada habitatge podrà recollir un paquet de bosses compostables trimestralment a l’oficina Porta a Porta.

MENTRE ESPERO EL DIA DE RECOLLIDA DE L’ORGÀNICA O EL REBUIG, COM PUC EVITAR LES MALES OLORS A DINS DE CASA?

El rebuig no genera mala olor, ja que les compreses, els bolques o els excrements d’animals, que són els residus que podrien generar males olors, es poden treure cada dia en una bossa a part identificada amb l’adhesiu groc. Per l’orgànica, gràcies al sistema de cubell airejat, i juntament amb la bossa compostable, permet que els sucs s’evaporin i d’aquesta manera s’eviten les males olors.