Grans generadors

Grans generadors

Grans generadors

Les activitats econòmiques i els equipaments municipals, degut al seu gran volum de generació de residus, disposen de cubells i contenidors de major capacitat i una freqüència de recollida més elevada:

Habitatges:

ORGÀNICA

3 cops/setmana

ENVASOS

1-2 cops/setmana

PAPER

1 cop/setmana

VIDRE

1 cop/cada quinze dies

RESTA

1 cop/cada quinze dies

comerç

ORGÀNICA

3 cops/setmana + 1 reforç setmanal

ENVASOS

1-2 cops/setmana

PAPER

1 cop/setmana + 1 reforç setmanal

VIDRE

1 cop/cada quinze dies + 1 reforç quinzenal

RESTA

1 cop/cada quinze dies + 1 reforç quinzenal