Com funciona

Com funciona?

El Porta a Porta (PaP) es caracteritza per tractar-se d’una recollida de deixalles que consisteix en dipositar els residus separats correctament davant la porta de casa i/o establiment, en uns dies i hores establerts.

LES FRACCIONS

VIDRE

ENVASOS

PAPER

ORGÀNICA

En bossa
compostable

RESTA

Cal sol·licitar la
recollida prèviament
Per altres residus petits consulta aquí la teva Microdeixalleria.
Tots els altres residus, porta’ls a la Deixalleria.

LA FREQÜÈNCIA

ORGÀNICA

· Domicilis:
3 dies a la setmana
· Activitats econòmiques:
3 dies a la setmana + 1 reforç

ENVASOS

· Domicilis + Activitats econòmiques:
1 ó 2 dies a la setmana

PAPER

· Domicilis:
1 dia a la setmana
· Activitats econòmiques:
1 dia a la setmana + 1 reforç

VIDRE

· Domicilis:
Cada 15 dies
· Activitats econòmiques:
Cada 15 dies + 1 reforç

RESTA

· Domicilis:
Cada 15 dies
· Activitats econòmiques:
Cada 15 dies + 1 reforç

Les restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.) és poden treure el dia de la recollida de l’orgànica dins dels sacs de 80 l que pots passar a recollir per la teva oficina PaP. Quan l’habitatge tingui aquest sac ple es deixarà a la porta del domicili coincidint amb el dia de recollida de la fracció orgànica.

COM S’HAN DE LLIURAR ELS RESIDUS?

VIDRE

Sense bossa de plàstic i sempre a l’interior del cubell blanc multifracció de 40 l.

ENVASOS

Amb bossa de plàstic, però sempre a l’interior del cubell blanc multifracció de 40 l.

PAPER

Sense bossa de plàstic, però sempre a dins del cubell blanc multifracció de 40 l.
El cartró de mides grans que no càpiga a l’interior del cubell es plegarà i es situarà al costat del cubell.

ORGÀNICA

Amb bossa compostable i dins del cubell marró de 20 l.

*El cubell petit serveix per a acumular la brossa orgànica a la cuina de casa.

RESTA

Amb bossa de plàstic dins del cubell gris de 20 l.

TÈXTIL SANITARI + EXCREMENTS
D’ANIMALS DOMÈSTICS:

Formen part de la fracció resta i es recolliran conjuntament amb aquesta fracció el dia que correspongui. Però, per tots aquells usuaris que necessitin una major freqüència de recollida, també es recollirà cada dia del servei, sempre i quan es lliurin en una bossa a part, identificada amb l’adhesiu groc,i situada damunt el cubell que toca aquell dia.