Deixalleries

Deixalleries

DEIXALLERIES FIXES

Les deixalleries són instal·lacions de recepció i emmagatzematge selectius de productes destinats a la reutilització, i de residus destinats a rebre tractament que no són objecte de la recollida domiciliària.

Que podem portar a la deixalleria?

Residus especials: bombetes i fluorescents, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, pneumàtics, radiografies, cd i dvd, tòners, cartutxos de tinta…
Residus voluminosos: mobles, electrodomèstics, ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics,…
Residus municipals i assimilables: paper i cartró, envasos lleugers, plàstics, vidre, ferralla i metalls, tèxtils, olis vegetals usats.
Altres residus municipals: fustes, runes i restes de la construcció d’obres menors, restes de poda o jardineria.

* Materials no admesos: residus barrejats, residus industrials i residus no identificats.

Quina és la deixalleria més propera?

ALCARRÀS

Polígon Tossalet Roig.
Tel. 973 79 00 04

De Dimarts a Divendres de 16.00 a 19.00h
Diss. de 08.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00h
Dium. de 08.00 a 14.00h

ALGUAIRE

Polígon 23, parcel·la 46, del Pla de Fals.
Tel. 973 75 60 06

De Dimarts a Divendres de 15.00 a18.00h
Diss. de 08.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00h
Dium. de 09.00 a 14.00h

CORBINS

Carretera antiga de Lleida, al Camí de la Cuadra, al Polígon Industrial 25137
Tel. 973 19 01 17

                                                              Diss. de 08.00 a 14.00h