Avís Legal i Política de Privacitat

INFORMACIÓ TITULAR

Les presents condicions regulen l’ús i contingut del servei del Portal (endavant, Portal o Pàgina web o Web) que es posa en marxa des de NORDVERT S.L. dins dels seus serveis de recollida de residus i educació ambiental. NORDVERT S.L és una empresa integrada al grup empresarial SORIGUÉ, (endavant, podem aparèixer com NORDVERT o com SORIGUÉ).

NORDVERT S.L. (endavant NORDVERT) és la titular de la pàgina web i de(ls) seu(s) domini(s) associat(s) www.segriapap.cat. NORDVERT està domiciliada en CIF B43540285 Ronda de Guinardo 99 i codi postal 08041 de Barcelona amb CIF B43540285.

Estem integrats al grup SORIGUÉ. Pots obtenir més informació de la nostra empresa, de la nostra activitat  i del nostre grup a la pàgina web del grup, www.sorigue.com..

Amb aquesta pàgina web, podràs trobar informació relacionada amb el projecte de recollida selectiva per la comarca del Segrià. El nostre objectiu amb aquesta web, és informar i sensibilitzar a tots els veïns i veïnes de la comarca per fomentar la recollida selectiva, la qualitat amb  la separació de residus orgànics i envasos i potenciar la participació de la comarca.

Amb aquesta pàgina podràs trobar informació per a poder obtenir el teu kit de recollida selectiva, informació detallada del projecte i dels seus resultats, punts nets per dipositar residus susceptibles de reutilització o tractament o punts de recollida de residus domèstics. Trobaràs informació detallada sobre tot el procés de recollida.

Aquest portal disposa d’informació relacionada amb la correcta separació de residus, tant orgànics com la resta de residus. Però si encara necessites més informació, si us plau no dubtis a consultar amb nosaltres a través de info@segriapap.cat.

Si necessites més informació sobre la nostra empresa o sobre el nostre grup empresarial i dels serveis que oferim si us plau visita la pàgina web www.sorigue.es

En aquest projecte es troben integrades altres entitats, les quals sense la seva participació no seria possible el projecte: Departament de Territori i Sostenibilitat –Generalitat de Catalunya-, Agència de Residus de Catalunya, Consell Comarcal de Segrià.

Amb aquesta pàgina web podrà trobar elements sotmesos a protecció, per la normativa de propietat intel·lectual i el dret de marques. Si us plau, consulti el contingut relatiu a aquest punt a les nostres condicions..

La nostra pàgina web disposa d’un apartat de Contacte, on pot identificar les nostres dades de contacte i el directori d’empresa que integren el nostre grup. Si us plau, consulti’l en cas de voler ficar-se en contacte amb nosaltres.

Amb aquesta pàgina web podràs trobar elements presents a altres webs o enllaços a altres pàgines. Quan un usuari abandoni la nostra pàgina web i accedeixi a altres webs, queda sotmès als termes i condicions del titular de la web. No recomanem a cap usuari la navegació per pàgines web sense consultar prèviament les seves polítiques d’ús.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Volem complir amb la política de protecció de dades i mantenir la màxima privacitat dels nostres usuaris. Complim amb el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques, així com la normativa de privacitat vigent en cada moment.

Per això t’informem, com usuari que sol poden tractar- se dades personals mitjançant elements incorporats a la mateixa- cookies i xarxes socials

Quan un usuari es posi en contacte directe amb nosaltres a través del correu  info@segriapap.cat o a través del telèfon 973110121, es respectarà la confidencialitat de qualsevol de les dades personals que puguin  ser necessàries per a donar-li una resposta adequada.

Com a entitat  integrada al grup SORIGUE tots els nostres processos i serveis estan sotmesos a una política de privacitat junt amb unes polítiques associades a la normativa de referència, que està disponible a la pàgina web www.sorigue.es . Si ho desitja, pot posar-se en contacte amb el nostre responsable de protecció al correu electrònic rgpd@sorigue.com, especificant el motiu de la consulta.

 

CONDICIONS D'ÚS

L’accés aquesta pàgina web és gratuït. La utilització del Portal atribueix per defecte la condició d’Usuari del mateix (endavant, Usuari) i implica l’acceptació de totes les condicions, sense cap reserva per la seva part, incloses a  aquest Avís Legal, d’aquelles altres contingudes a la nostra Política  de Cookies, i les que puguin derivar-se de la normativa vigent i que no es contemplen expressament al present avis.

Ser usuari de la web implica que l’usuari està conforme amb la política d’ús. Si per qualsevol motiu no està d’acord amb aquestes condicions, no continuï utilitzant aquesta web.

Les condicions que regeixen els diferents serveis disponibles a aquesta web estan subjectes, entre altres, a la següent normativa, a la part que resulti d’aplicació: Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació y Comerç Electrònic; Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques amb el que respecta el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa de privacitat vigent a cada moment.

Xarxes socials

Pots trobar accés a les xarxes socials que tenim associades al projecte, amb aquesta pàgina web, Twitter®, Facebook® i Vimeo+®. Quan un usuari accedeix a les mateixes, surt de la nostra plataforma i passa a ser sotmès a les condicions establertes pel prestador de la xarxa social. Si us plau, llegiu detingudament les condicions establertes abans d’acceptar l’accés i l’ús de les xarxes socials.

Quan un usuari introdueixi informació  o elements a les xarxes socials, implicant aquests perfils, i aquesta informació sigui contrària a la política d’aquest projecte o de qualsevol dels organitzadors, o sigui contrària a la legislació  , drets de tercers o la moral i l’ordre públic, es procedirà a la seva retirada de manera immediata. No ens fem responsables de la informació i continguts emmagatzemats als foros, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent.

 

RESPONSABILITATS

preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis a l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al portal.

Els usuaris han que mantenir l’adequada disponibilitat i seguretat dels elements utilitzats per navegar per internet. No assumim la responsabilitat dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del software instal·lat a l’ordinador de l’internauta. L’accés al Portal requereix  de serveis i subministrament de tercers inclosos el transport a través de les xarxes de telecomunicacions dels quals la fiabilitat, la qualitat, la continuïtat i el funcionament no corresponen al titular d’aquesta web

NORDVERT / SORIGUE no assumeix la responsabilitat sobre l’ús continuat i la disponibilitat d’aquesta plataforma web. No es garanteix la inexistència d’interrupcions o erros a l’accés del lloc web. . Ens reservem el dret actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a aquesta pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir cap responsabilitat .

NORDVERT / SORIGUE no es fa responsable de la mala utilització del portal per part dels usuaris , de la continuïtat del servei web, dels continguts oferts per altres webs o aplicacions a les quals es pugui accedir des del nostre portal.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

NORDVERT / SORIGUE és titular o disposa de la corresponent llicència o cessió d’ús sobre els diferents continguts presents a aquesta pàgina web, entre els quals s’inclouen -de manera merament enunciativa- les marques, els textos, les fotografies, els gràfics, els links, els audiovisuals, els dibuixos, els dissenys, el software, el codi font i informacions incorporades a l’efecte, exposats al llarg del Portal Web. Queden exceptuats els drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa. Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de NORDVERT / SORIGUE  són marques registrades dels respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa.  Solament apareixen a la web a efectes de promoció i recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o l’eliminació de la informació que els pertany .Cap material publicat a aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de NORDVERT / SORIGUE.

Amb caràcter merament enunciatiu, que no limitatiu, es prohibeix als usuaris del Portal:

  • Explotar comercialment els continguts del Portal, incloent-hi a aquesta prohibició els productes derivats després d’una modificació, còpia o reutilització .
  • Reproduir, copiar, extreure, transformar o reutilitzar per ús privat o explotació comercial, aquells continguts considerats com a disseny gràfic, codi font, software a base de dades.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de NORDVERT / SORIGUE o de tercers que les cedeixen per al seu ús, sense que es pugui entendre que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre les mateixes. Solament s’autoritza l’ús de les nostres marques o noms comercials, per referenciar-nos al sector o per promocionar el nostre projecte i l’educació ambiental i la recollida selectiva.

 

DURACIÓ, VIGÈNCIA I NUL·LITA

podrà ser modificat per NORDVERT / SORIGUE amb qualsevol moment parcial o totalment, devent els Usuaris revisar el contingut periòdicament per verificar la informació .Les modificacions sorgeixen efectes des del moment en què es publiquen al Portal. S’establirà la data de publicació perquè els Usuaris coneguin la versió vigent.

En el cas que qualsevol extrem de les presents condicions sigui considerada nul·la o anul·lable, o la seva aplicació resulti impossible parcial o totalment, per l’aplicació d’una modificació normativa o per sentencia judicial o per laude arbitral, es mantindrà la vigència de la resta de l’avís.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

NORDVERT / SORIGUE  es reserva el seu dret a emprendre les accions arbitrals o judicials que consideri oportunes en el cas que els Usuaris utilitzin la pàgina web de manera inadequada o il·legal. L’Usuari respondrà davant de SORIGUE o davant de tercers de qualsevol dany i perjudici que es pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

El no exercici o execució de les accions o drets contra tercers per incompliment de les disposicions o prohibicions contingudes al present avís legal per part de NORDVERT / SORIGUE no constituirà cap renúncia de les mateixes, excepte el reconeixement i acord per escrit per la seva part.

 

DATA DE PUBLICACIÓ 05/09/2018