Porta a Porta

Porta a Porta

Porta a Porta

Actualment els índex de recollida selectiva del Segrià ens situen a la cua de les comarques catalanes. És per això que entre tots tenim el compromís  d’arribar a:

1. Un increment de la recollida selectiva fins al 70%.

2. Millorar la qualitat de la recollida selectiva, especialment en les fraccions d’envasos i matèria orgànica.

3. Aconseguir un grau més elevat de participació dels veïns i veïnes del Segrià que formen part d’aquest projecte.

AVANTATGES

Ambientals

· Reduir la quantitat de fracció resta que es destina a l’abocador i eliminar el contingut  de matèria orgànica.

· Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacles respecte el model actual.

Socials

· Crear llocs de treball.

· Alliberar un espai important de la via pública.

Econòmics

· Una millora en el balanç econòmic associat a la gestió de residus.

· Aconseguir un cost net global favorable, gràcies a una reducció del cost de tractament i un augment dels ingressos del retorn del cànon.