Resultats per municipi

RESULTATS
PORTA A PORTA SEGRIÀ

RESULTATS PER MUNICIPI

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Alcarràs Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Alguaire Almenar Alfarràs Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Alguaire Almenar Alfarràs Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Maials LLardecans Torrebesses Sarroca Sunyer Almatret Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Alguaire Almenar Alfarràs Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Artesa Puigverd Aspa Montoliu Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Corbins Portella Alamús Aspa Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Corbins Portella Alamús Aspa Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Corbins Portella Alamús Aspa Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Soses Seros La Granja Massalcoreig Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Corbins Portella Alamús Aspa Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Maials LLardecans Torrebesses Sarroca Sunyer Almatret Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Maials LLardecans Torrebesses Sarroca Sunyer Almatret Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Soses Seros La Granja Massalcoreig Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Artesa Puigverd Aspa Montoliu Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Artesa Puigverd Aspa Montoliu Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Maials LLardecans Torrebesses Sarroca Sunyer Almatret Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Soses Seros La Granja Massalcoreig Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Soses Seros La Granja Massalcoreig Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Corbins Portella Alamús Aspa Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Maials LLardecans Torrebesses Sarroca Sunyer Almatret Març 2021

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Maials LLardecans Torrebesses Sarroca Sunyer Almatret Març 2021