RESULTATS
PORTA A PORTA SEGRIÀ

RESULTATS PER MUNICIPI

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Alcarràs

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Alguaire

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Alguaire

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Maials

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Alguaire

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Artesa

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Artesa

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Corbins

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Corbins

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Soses

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Corbins

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Maials

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Maials

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Soses

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Artesa

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Artesa

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Maials

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Soses

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Soses

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Corbins

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Maials

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

Maials