RESULTATS
PORTA A PORTA SEGRIÀ

RESULTATS PER MUNICIPI

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

ALCARRÀS

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

ALGUAIRE

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

ALGUAIRE

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

MAIALS

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

ALGUAIRE

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

ARTESA

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

ARTESA

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

CORBINS

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

CORBINS

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

SOSES

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

CORBINS

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

MAIALS

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

MAIALS

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

SOSES

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

ARTESA

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

ARTESA

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

MAIALS

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

SOSES

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

SOSES

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

CORBINS

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

MAIALS

Els municipis que recullen els residus Porta a Porta a la comarca del Segrià tenen un objectiu de recollida selectiva del 70%.

MAIALS