Microdeixalleria

MICRODEIXALLERIA

Zona de circumval·lació.
Polígon 2, parcel·la 200
41.465746, 0.410991

Quins residus es poden portar?

Roba i calçat, oli de cuina usat, bombetes i fluorescents, piles, tóners, pintures, vernissos i disolvents, cd’s i capsules de cafè.