poda

Aquest servei comarcal, inclou la recollida de la fracció vegetal de mida més gran i tipus llenyós, què són generats principalment de l’esporga d’arbres i arbustos.

Per restes de poda petita informa’t del servei setmanal aquí.

Quan?

Cal treure els feixos o el big-bag d’1m3 el dimarts al vespre a la porta de casa.

*La recollida es durà a terme a les 8.00 h de l’endemà al matí.

Quins elements es recullen?

Són totes aquelles branques d’arbres i arbustos, poda de tanques vegetals, de plantes enfiladisses…

Com?

La recollida de poda es realitzarà davant del portal de l’habitatge, amb farcells o feixos (un màxim de 4 o 5), sempre que s’hagi realitzat la sol·licitud prèvia al servei.

En el cas dels habitatges disseminats el servei de recollida accedirà fins l’habitatge sempre que pugui i, en altre cas, es proposarà un punt de recollida el més proper possible a l’habitatge. Aquest lloc serà la microdeixalleria.

Els veïns que desitgin donar-se d’alta i/o sol·licitar el servei han de fer-ho:
 · Trucacant al 973 110 121
 · Enviant el formulari de sol·licitud a traves del correu: info@segriapap.cat
 · A través del formulari.
 · Visitant la nostra oficina del Porta a Porta.

Per sol·licitar el servei cal avisar amb antelació mínima d’una setmana del dia de recollida