Microdeixalleria

MICRODEIXALLERIA

UTM: 41.417332, 0.354974
GMaps: 41.416886, 0.354959

Quins residus es poden portar?

Roba i calçat, oli de cuina usat, bombetes i fluorescents, piles, tóners, pintures, vernissos i disolvents, cd’s i capsules de cafè.