Microdeixalleries

MICRODEIXALLERIA 1

UTM: 41.692196, 0.690194
GMaps: 41.694290, 0.692414

MICRODEIXALLERIA 2

Camí del Cartaagenero
Polígon 6, Parcel·la 9016

Quins residus es poden portar?

Roba i calçat, oli de cuina usat, bombetes i fluorescents, piles, tóners, pintures, vernissos i disolvents, cd’s i capsules de cafè.